20 FEB - 20 MAR

Naar buiten toe is de Vissen-vrouw een bijzonder zelfbewuste dame. Leer je haar beter kennen, dan zie je hoe hulpeloos ze in feite is ten opzichte van de grote en kleine problemen van de alledaagse werkelijkheid. Maar dat maakt haar voor de mannenwereld juist des te interessanter. 

Ze hult zich in raadsels en laat zich niet graag in de kaart kijken. Haar innerlijke leven probeert ze voor iedereen goed verborgen te houden. Misschien weet ze maar al te goed dat haar gevoel altijd de boventoon voert en dat ze zich juist als een zwakke vrouw gedraagt, als het erop aankomt zich staande te houden. Ze mag dus graag haar eigen zwaktes met voorbedachte rade wat aandikken. Daardoor hebben sommige bevooroordeelde lieden misschien de indruk gekregen dat deze dame iets arrogants heeft. Die mensen begrijpen niet dat dit kwetsbare zieltje zich met een pantser omhult om iedereen af te schrikken die te dichtbij komt. Maar misschien is dat juist wel de reden waarom mannen dit raadselachtige wezen willen doorgronden. En zo heeft de Vissen-vrouw haar eerste ervaringen met het andere geslacht.

Ze zal zich aanvankelijk verzetten, maar zich tenslotte overgeven als de man die haar wilt strikken, haar bevalt. Vissen-vrouwen kunnen slecht alleen zijn. Ze hebben iemand nodig die hen ongemerkt steunt en de ogen sluit voor het feit dat ze geregeld een stil verdriet koesteren. Ze moeten het hebben van de soepele, zachte karakters die hun ontbijt op bed brengen en helemaal wegsmelten bij hun Vissen-meisje, hoewel ze de hardheid in eigen persoon kan zijn. Maar de Vissen-vrouw is in werkelijkheid helemaal niet zo hulpeloos als je zou denken. Als ze eenmaal haar voelhorens heeft uitgestoken, dan weet ze precies wat ze wil. Vaak kan de sterkste man niet eens tegen haar op, omdat ze van haar zwaktes een deugd weet te maken. 

Ze weet precies hoe ze een mannenhart moet vermurwen. Als een man haar werkelijk interesseert, is ze in staat tot geraffineerde, schitterende acteerprestaties. Haar onschuldige, engelachtige blik zal hem evenzeer overtuigen als de krokodillentranen die ze op het juiste moment kan plengen. En toch is ze niet berekend. De Vissen-vrouw is echt het lieftallige, sympathieke wezen dat we hiervoor hebben geschetst! Maar als een man haar bevalt, dan is het begrijpelijk dat zij naar middelen zoekt om hem te strikken. Dat doet ze met charme wanneer ze het hulpeloze lammetje speelt en met gevoel als ze haar hart laat spreken.